منجی عرفی شده

منجی عرفی شده

منجی عرفی شده در چشم انداز مسیحیان صهیونیست شده

عرفی شدن    

نسبت عرفی سازی و عرفی شدن و عرفی 

روند عرفی شدن مسیحیت 

نفی شریعت

اطاعت بی قید و شرط از حاکمان

ملعون خواندن مسیح

صهیونیزم مسیحی

پروستالیزم پسالوتری

بررسی تطبیقی منجی عرفی با منجی دینی(مهدویت)

منجی گرایی در حوزه باور

تفسیر فرا واقعی(اسطوره ای) یا واقعی از منجی

قوم برگزیده و نجات یافتگان پس از ظهور منجی

بستر سازی برای ظهور(انتظار)

منجی گرایی در حوزه عمل

راهبرد انتظار مسیح گرایی صهیونیسم مسیحی(انتظار منفی)

راهبرد انتظار

۲۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
شیعه چه بد با غیبت مولایش خو کرده است

شیعه چه بد با غیبت مولایش خو کرده است

 

 
 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

برادران!
شما در حالی به این وصیت گوش فرا میدهید که این حقیر دست از دنیا کوتاه دارد و چشم امید به دعای شما عزیزان دوخته است
می خواهم آنچه در تمام عمر علی خصوص در این اواخر بیش از هر چیزی مرا داغدار می کرد و جگرم را می سوزاند با شما در میان بگذارم
عزیزان!
دوری از امام زمان مرز سالها و قرن ها را درنوردیده است
اکنون بیش از هزار و سیصد سال از محرومیت عالم از دیدار با آن حجت خدایی می گذرد
آنچه تلخ و اسفبار است این است که شیعه چه بد با غیبت مولایش خو کرده است
چه ناجوانمردانه بریدن از مولا برایش عادت شده است
چه بی معرفتیم ما که اصل کل خیر برایمان فرعی شده است

شهید حجت الله رحیمی
 

۱۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰

پنج شنبه های شعبان

پنج شنبه های شعبان آمد و دعاهای مستجابش

سالهای قبل نوشتن از شعبانم به گونه ای دیگر بود

غم و رنج اضطراب

اما اکنون حسرت است فقط

از اینکه کی رد نگاهمان به هم گره بخورد

#امیر-قافله

#اونویسی

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

با اهل صدق بپیوند

صداقت در مدیر از بهترین عوامل موفقیت در کار و حافظ آبرو و برآورنده وجاهت اجتماعی است.

چنانچه مدیر در محیط کار و صحنه های اجتماعی از صداقت لازم برخوردار باشد موفقیت او حتمی است در غیر این صورت حتی اگر فرضا با اغفال دیگران، در ابتدای کار رسوا نگردد؛ سرانجام روزی با دریده شدن پرده ها، دروغگویی او آشکار می گردد.

به غیر از صداقت روش دیگری نمی تواند ضامن موفقیت گردد و یک مدیر باید اهل صدق باشد.

امام علی علیه السلام درنامه به مالک اشتر می فرماید که با اهل صدق بپیوندد و مسئولیت های کلیدی را به آنان بسپارد همچنین فرموده اند :«پیشوای قوم باید با مردم خود به راستی سخن گوید».

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

پشتیبانی

هدایت به بالای صفحه