منجی عرفی شده

منجی عرفی شده

منجی عرفی شده در چشم انداز مسیحیان صهیونیست شده

عرفی شدن    

نسبت عرفی سازی و عرفی شدن و عرفی 

روند عرفی شدن مسیحیت 

نفی شریعت

اطاعت بی قید و شرط از حاکمان

ملعون خواندن مسیح

صهیونیزم مسیحی

پروستالیزم پسالوتری

بررسی تطبیقی منجی عرفی با منجی دینی(مهدویت)

منجی گرایی در حوزه باور

تفسیر فرا واقعی(اسطوره ای) یا واقعی از منجی

قوم برگزیده و نجات یافتگان پس از ظهور منجی

بستر سازی برای ظهور(انتظار)

منجی گرایی در حوزه عمل

راهبرد انتظار مسیح گرایی صهیونیسم مسیحی(انتظار منفی)

راهبرد انتظار

۱۹ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
شیعه چه بد با غیبت مولایش خو کرده است

شیعه چه بد با غیبت مولایش خو کرده است

 

 
 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

برادران!
شما در حالی به این وصیت گوش فرا میدهید که این حقیر دست از دنیا کوتاه دارد و چشم امید به دعای شما عزیزان دوخته است
می خواهم آنچه در تمام عمر علی خصوص در این اواخر بیش از هر چیزی مرا داغدار می کرد و جگرم را می سوزاند با شما در میان بگذارم
عزیزان!
دوری از امام زمان مرز سالها و قرن ها را درنوردیده است
اکنون بیش از هزار و سیصد سال از محرومیت عالم از دیدار با آن حجت خدایی می گذرد
آنچه تلخ و اسفبار است این است که شیعه چه بد با غیبت مولایش خو کرده است
چه ناجوانمردانه بریدن از مولا برایش عادت شده است
چه بی معرفتیم ما که اصل کل خیر برایمان فرعی شده است

شهید حجت الله رحیمی
 

۷ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

اصل اهواز

استقبال که نه اما یه چیزی توی همین مایه ها توسط بازدید کنندگان غرفه اهواز(عروج) برای نوشیدن آب اصل اهواز

۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰

رسانه

یک مشت خاک درون بطری ریختم از فارس گرفته تا الخ منتشر کردن

اما مردمی درون خاک دفن شدن و در تاریکی به سر بردن، چنین سرعتی در انتشار آلامشان نداشت

یک تفاوت وجود داشت

اصل مجاورت

هر اتفاق بیخ گوش مرکز بیفتد را رسانه مهم می کند حتی خاک بازی ما در رسانه های دیجیتال

اما وافعیت های دردناکی در کمی آن طرف تر خطابش جمله مسئولیت ما این نیست، خواهد بود

درست همان جمله ای که سردار سنایی معاون سیاسی سپاه در غرفه رسانه ای از اهوز گفت

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

پشتیبانی

هدایت به بالای صفحه